Rezultate finale examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Bogda