ANUNȚ PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE A PAJIȘTILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI BOGDA