Raport de activitate consilieri locali pentru anul 2021