Buget inițial și programul de investiții pentrul anul 2022